Aulamedewerkers

Er is een vast team aulamedewerkers verbonden aan de locatie Hooge Zeedijk 100 in Maassluis. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Aula en in de Familiekamer. Zij zorgen voor het afspelen van de muziek en fotomateriaal. Ook een aantal werkzaamheden met betrekking tot de begraafplaats horen tot hun taken. Als u hier vragen over heeft kunt u zich tot hen wenden.

Van links naar rechts ziet u Joke van Geest, Tessa Koudijs, Frederiek Klop, Robin Lagraauw en Astrid van Selm.

Teun Kuijvenhoven

Henny Ammerlaan

Loes Heindijk