Beeld en muziek

In de aula in ons crematorium in Maassluis is een modern audio visueel systeem geïnstalleerd. Dit geeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke muziek te laten afspelen. Dit kan muziek zijn uit de eigen muziekbibliotheek, maar ook muziek dat speciaal door u wordt aangeleverd.

Uiteraard is het ook mogelijk om foto’s of films af te spelen. Op het door u gewenste moment worden deze beelden dan vertoond.

Wij vragen u om ruim op tijd uw eigen muziek of beeldmateriaal af te geven. Bij voorkeur 24 uur voor de geplande plechtigheid. Dan is er voldoende tijd om ervoor te zorgen dat de muziek en beelden correct worden afgespeeld. Uw uitvaartverzorger kan u uitleggen hoe en in welk formaat de muziek en foto’s aangeleverd moeten worden.

Teun Kuijvenhoven

Henny Ammerlaan

Loes Heindijk