Verstrooien over water

Als u de as wilt verstrooien over zee, kunt u daar zelf bij aanwezig zijn. Met een mooie ceremonie wordt dan de as van uw dierbare over zee uitgestrooid. Het is ook mogelijk om de as te laten verstrooien zonder dat uzelf daarbij aanwezig bent. U ontvangt dan een bericht dat de as op een bepaald moment is verstrooid. Dit zelfde kan natuurlijk ook op het binnenwater zoals rivieren, meren enzovoorts.

Teun Kuijvenhoven

Henny Ammerlaan

Loes Heindijk